Påldag 15

Datum för Påldag 15 är fastställt till 21 maj - 2015


Planering av programmet pågår av en kommitté med följande sammansättning:

  • P-O Svahn, Skanska
  • Leif Jendeby, Trafikverket
  • Ingemar Hermansson, Pålanalys
  • Christer Hermansson
  • Peter Alheid, Hercules
  • Leena Haabma Hintze, SAFE
  • Mats Ekenberg, Tyréns
  • Helene Kennedy,SGI
  • Kai Tamminen, PEAB
  • Annika Romell, Arokad
Kontakta någon av oss om du har förslag till programpunkter!


Program

09.00 - 09.30REGISTRERING - Kaffe och mingel i utställningen
09.30 - 10.55OUVER-TUR
Välkomna!
Olle Båtelsson, Pålkommissionen
Aktuellt från branschen
Pär Land, Svensk Grundläggning (SAFE)
FRAK-TUR
Maskinsäkerhet, en affärsmöjlighet
Anders Lilienberg, Skanska
Schakten - en farlig arbetsplats
Sven Liedberg, Skanska
Tänk efter före
Leif Jendeby, Trafikverket
Safe drilling in sensitive environment
Ebrahim Nikafroozi, Atlas Copco
10.55 - 11.30FRUKT med dryck i utställningen
11.30 - 12.40RE-TUR
Grundförstärkning av Börshuset i Göteborg
Ann-Sofie Molander, HIGAB
Kohesionspålar för draglast
Claes Alén, Chalmers
Provpålning för Regionens hus i Göteborg
Bengt Johansson, BJ Byggkonstruktioner
Per-Gunnar Larsson, Bohusgeo
Dynamisk provning av fastgjutna mantelburna stålkärnepålar
Gary Axelsson, ELU Konsult
12.40 - 14.00LUNCH och mingel i utställningen
14.00 - 15.25TUR-ISM
Sundsvallsbron - en ny grundläggningsmetod
Flemming Nielsen, Pihl & Søn
Provbelastning av injekterade pålar vid Slussen
Johan Olovsson, ELU Konsult
Nyheter i Peleveiledningen
Arne Eigeland, Multiconsult
Borrning av stålrörspålar - ett fullskaletest
Håkan Eriksson, GeoMind
Söderströmstunneln - svårare än vanligt
Fredrik Persson, Züblin
15.25 - 16.00KAFFE i utställningen
16.00 - 18.00MIX-TUR
Mantel- eller spetsburna pålar – Teknik eller juridik
Urban Högsta, Sweco
Pålkommissionsrapport ”Verifiering av geoteknisk bärförmåga”
Peter Alheid, Hercules
Grundförstärkning av nytt P-hus
Gunnar Holmberg, Skanska
Sidoförskjutning av pålar
Håkan Karlsson, Skanska
Nyheter i AMA Anläggning 13
Mats Werner, Cowi
Håkan Garin, GeoVerkstan
19.30Middag med underhållning på Ruckmans